Hva er rating?

Rating er en måte å beskrive ferdigheten (eller flaksen) til en spiller, og dette representeres ved hjelp av et tall. Nye spillere starter på 1500, og derfra går man så opp eller ned avhengig av sine prestasjoner. Høyt tall representerer høy ferdighet (eller flaks) og lavt tall representerer lav ferdighet (eller flaks). Hva som er høyt og lavt er ellers relativt i forhold til hvem man sammenlikner med

Hva er ratingsystemet basert på?

Ratingsystemet på spillstatistikk.no er basert på det anerkjente ratingsystemet ELO, som ble utviklet av den ungarskfødte amerikanske fysikkprofessoren Arpad Elo på 1960-tallet. Systemet ble opprinnelig laget for å rate sjakkspillere. Det brukes det fortsatt til, både av World Chess Federation (FIDE), The United States Chess Federation (USCF), Norges Sjakkforbund (NSF) og andre, men det brukes også til å rate spillere i mange andre spill, inkludert brettspill, kortspill og dataspill

Hvordan fungerer ratingsystemet?

Ratingsystemet fungerer kort fortalt slik at det etter hvert gjennomførte spill foregår en omfordeling av ratingpoeng mellom spillerne som deltok, basert på plassering. Alle spillerne sammenliknes mot hverandre, hvilket innebærer at f.eks en 2.plass sees på som et tap for 1.plass, men en seier ovenfor 3.plass o.s.v. Lik plassering er uavgjort. Hvor mange ratingpoeng den enkelte enten får eller mister avhenger (også) av ratingen før spillet startet

Som nevnt ovenfor så beskriver ratingen (den relative) ferdigheten (eller flaksen) til spillerne, og systemet er konstruert slik at dette tas hensyn til. Dersom en spiller med høy rating vinner over en spiller med lav rating (relativt til hverandre) kan man si at dette nesten er forventet. Vinneren tjener derfor ikke så mange poeng på en slik seier, og taperen mister heller ikke så mange poeng på et slikt tap. Dersom den lavest ratede spilleren derimot vinner utveksles det flere poeng fordi dette da sees på som en bragd. Tanken bak dette er at det er mest rettferdig (og utfordrende) å spille mot spillere på samme nivå. Samtidig er ikke denne justeringen så stor at det ikke er noen vits (eller for risikabelt) for høyt ratede å spille mot lavt ratede

Det totale antall ratingpoeng som vinnes etter et gjennomført spill er akkurat samme antall som tapes (en forskjell på 1 kan forekomme på grunn av avrunding). Det kommer altså aldri inn noen poeng fra sidelinjen, poengene bytter bare eier(e). Spill med få deltakere omfordeler normalt sett færre poeng enn spill med flere (det har med antall vinn/tap å gjøre). Spillene rates etter spilldato, og dersom det finnes spill av nyere dato ved registrering så foretas det en rekalkulering. Endring og sletting av spill håndteres også. Hver spiller har både en totalrating og en rating pr.spill

Hvordan beregnes ratingen?

Formelen som brukes for å beregne ny rating for en spiller:Rn=ny rating
Rg=gammel rating
K=konstant = 32 for rating < 2100 = 24 for rating 2100<->2400 = 16 for rating > 2400
Sr=reell score = 1 for seier = 0.5 for uavgjort = 0 for tap
Sf=forventet score = spillerens sannsynlighet for å vinne + halve sannsynligheten for å spille uavgjort ( = 0.333 + 0.167 = 0.5 dersom begge har lik rating)

Formelen som brukes for å beregne forventet score:


ASf=forventet score for spiller A (ASf + BSf = 1)
BRg=gammel rating for spiller B
ARg=gammel rating for spiller A

NB! både forventet score (Sf) og reell score (Sr) regnes først ut relativt til hver spiller og legges deretter sammen (uregistrerte spillere påvirker ikke ratingen)

Gi meg et eksempel!

Rating før spillet

Spiller A: 1614
Spiller B: 1626
Spiller C: 1486
Spiller D: 1554

Forventet score (spillerens sannsynlighet for å vinne + halve sannsynligheten for å spille uavgjort)

Spiller A: = 0.482 + 0.676 + 0.585 = 1.743
Spiller B: = 0.517 + 0.691 + 0.602 = 1.810
Spiller C: = 0.324 + 0.309 + 0.403 = 1.036
Spiller D: = 0.415 + 0.398 + 0.597 = 1.410

Resultat

1.plass: spiller A
2.plass: spiller B
2.plass: spiller C
3.plass: spiller D

Reell score (1 for seier, 0.5 for uavgjort og 0 for tap)

Spiller A:1 +   1   + 1=3
Spiller B:0 + 0.5 + 1=1.5
Spiller C:0 + 0.5 + 1=1.5
Spiller D:0 +   0   + 0=0

Rating etter spillet

Spiller A: 1614 + 32(3    - 1.743) = 1614 + 40 = 1654
Spiller B: 1626 + 32(1.5 - 1.810) = 1626  - 10 = 1616
Spiller C: 1486 + 32(1.5 - 1.036) = 1486 + 15 = 1501
Spiller D: 1554 + 32(0    - 1.410) = 1554  - 45 = 1509

La meg teste!

Antall deltakere
Spill

Hvor vises ratingen?

 • Totalratingen din vises oppe i høyre hjørne dersom du er innlogget (klikk for å vise rating pr.spill)
 • Spillratingen din vises på spillsiden dersom du er innlogget
 • Spillratingen din vises i spillprofilene dersom du er innlogget
 • Totalratingen til alle spillere vises på spillersiden (klikk tabellheadingen for å sortere etter rating eller ratingen for å vise rating pr.spill)
 • Spillratingen til alle spillere vises i spillratinglistene (klikk i ratingkollonnen på spillsiden/-profilene for å vise tilhørende ratingliste)
 • Totalratingen vises i personprofilene
 • Spillratingen (SR) og totalratingen (TR), samt utviklingen av disse, vises på historikksiden
 • Spillratingen og totalratingen for utvalgte personer vises dersom du klikker 'vis statistikk' (under overskriftene)
 • Ratingutviklingen til en spiller vises grafisk dersom du klikker
 • Ratingutviklingen til alle utvalgte spillere vises grafisk dersom du klikker (skjul/vis spiller vha avkrysningsboksene)
 • Ratingutviklingen til alle spillerne som deltok i et bestemt spill vises grafisk dersom du klikker ratingendringene på historikksiden

  Kan jeg overføre ratingen min fra et annet system eller ratingliste?

  Nei, det er dessverre ikke mulig å overføre rating. Ratingen baserer seg kun på de spillene som registreres på spillstatistikk.no og alle spillere starter på 1500